Inloggen

preview
Even-Aardigheden Extra
 

Inline image

EVEN-AARDIGHEDEN EXTRA

 

Inhoud

  • Opvang kinderen van ouders in vitale functies
  • Eindtoets groep 8
  • Schoolmateriaal thuis
  • Kalender
  • Tips voor thuis
  • Contact

Opvang kinderen van ouders in vitale functies

Sinds deze week is De Evenaar de school waar kinderen uit het centrum worden opgevangen, van de Nicolaasschool, de Mettegeupel en Hertogin Johanna-Vianenstraat. Wij zij de clusterschool voor de noodopvang van kinderen van beide ouders in vitale beroepen.

Er worden dagelijks kinderen opgevangen van deze vier scholen.  We willen benadrukken dat het hier om noodopvang gaat. 

We geven hiermee gehoor aan de maatregelen van de overheid, zodat de verspreiding van het virus vertraagd zal worden. Daarbij blijven we de gezondheid van onze leraren scherp in de gaten houden. We willen via deze weg onze waardering uitspreken naar de ouders waarvan de kinderen in aanmerking komen voor noodopvang die toch andere mogelijkheden vinden. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de samenkomst van veel mensen te beperken. 

 

Eindtoets groep 8

Deze week werd bekendgemaakt dat de eindtoets 2020 niet door zal gaan. Op de site van de Rijksoverheid wordt hier de volgende toelichting op gegeven:

Waarom gaat de eindtoets niet door?
Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8.

Hoe wordt nu bepaald waar leerlingen instappen op de middelbare school?
Dat gebeurt op basis van het schooladvies.

Dit advies hebben de leerlingen van groep 8 afgelopen periode al gekregen van de leraar. Het advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school.

Op de middelbare school zal vervolgens goed gekeken worden of leerlingen op de juiste plek zitten.

 

Schoolmateriaal thuis

Alle leerlingen hebben afgelopen dinsdag hun laatje opgehaald met boeken, werkschriften en overig schoolwerk waarmee het thuisonderwijs hopelijk zo goed mogelijk door kan gaan. We gaan ervan uit dat iedereen zorgvuldig met de materialen om gaat. 

Er zijn ook zo’n 85 chromebooks uitgeleend. Deze chromebooks zijn NIET verzekerd. De uitleen is dus op basis van eigen risico. De verzekering zou dan onder je eigen WA of inboedelverzekering kunnen vallen, maar dat is niet voor iedereen gelijk. Dit is afhankelijk van de maatschappij waar je verzekerd bent en de voorwaarden die daarbij gelden. Wees daarom voorzichtig, want het vervangen van een chromebook kost je al snel zo’n € 200,=.

 

Kalender

Vanwege het coronavirus worden heel veel evenementen geschrapt of verplaatst. Dat is niet anders bij ons op school. De Koningsspelen en de Evenaardag zullen helaas niet doorgaan dit schooljaar. Over de evenementen die later in het schooljaar gepland staan, is op dit moment nog niets bekend.

 

Tips voor thuis

De komende weken zijn alle kinderen thuis. Bij een aantal kinderen roept dit veel spanning en onrust op.
In de bijlage vinden jullie tips van Rebis KPC, op het gebied van structuur, dagindeling, emoties en activiteiten. Dit zou kunnen helpen om de komende weken door te komen.
We snappen dat het voor iedereen wennen en zoeken is, hoe om te gaan met deze bijzondere situatie. Je eigen werk doen én de kinderen op weg helpen is niet makkelijk. Alle begrip als een keertje niet gewerkt kan worden of er andere prioriteiten thuis liggen. Voel niet de druk vanuit school, maar ervaar ruimte in de mogelijkheden die je hebt. 

 

Contact

Het is belangrijk dat we met elkaar, helaas ook op afstand in contact blijven, minstens één keer per week. We doen daar ons best voor op allerlei mogelijke manieren: telefonisch, blogs, vlogs, TEAMS of Schoudercom.

De eigen leraar is altijd bereikbaar via Schoudercom. Mocht je dringend contact met school willen opnemen, kan dat op het schoolnummer 0412-691166 (08.00 - 15.00 u. m.u.v. woensdag tot 13.00 u) of via de mobiele nummers van Judith 06-44934430 of Vera 06-10085765. 

 

We wensen iedereen veel gezondheid toe en hopen dat we deze periode goed doorstaan.