Inloggen

preview
Even-Aardigheden 13

Inline image

EVEN-AARDIGHEDEN 13

 

Inhoud

 • Agenda
 • Evenaar Nieuws
  • Even-Aardigheden
  • Poëzieweken
  • Mediatoren
  • SOVA
 • Daltonparels
  • Groep 2B
  • Groep 7B
 • Nieuws van de OV
  • Carnaval
  • Evenaardag
 • Nieuws van Buiten
  • Mad Science
  • ONS Welzijn
  • SNS OSS City Run
  • Kids Run: van Hart tot Hart loop
  • Week van de Techniek Oss

Agenda

Vrijdag 21 februari         Carnaval

    24 - 28 februari          Voorjaarsvakantie

Maandag 2 maart          Start poëzie-week

Donderdag 12 maart     Even-Aardigheden 14

 

 

 


Evenaar Nieuws

 

Even-Aardigheden

Wat iedereen gelijk zal opvallen, is dat de Even-Aardigheden vandaag er anders uitziet dan voorheen. We willen de leesbaarheid van de nieuwsbrief verhogen en hebben daarom het e.e.a. aangepast. De nieuwsbrief is nu geen pdf-bestand meer in de bijlage, maar direct te lezen. Wel kan het nog steeds zo zijn, dat er bijlagen zijn toegevoegd. De verandering wordt nog verder ontwikkeld, dus mogelijk dat er in de toekomst nog verbeteringen doorgevoerd gaan worden.

 

 

Poëzieweken

Na de carnavalsvakantie starten we met de poëzieweken. Het thema dit jaar is 'Wonderlijke uitvindingen'

Alle klassen gaan hiermee aan de slag. Wij nodigen iedereen uit om de resultaten te komen bewonderen op dinsdag 17 maart. Dan zullen alle originele en creatieve werkjes  van 15.30 uur tot 17.00 uur tentoongesteld worden waarbij alle belangstellenden van harte welkom zijn. 

De groepen 8 runnen dan weer een heus dichters café, waar ze allerlei lekkers gaan verkopen. Van de opbrengst worden leuke activiteiten voor groep 8 georganiseerd in de laatste schoolweek.
Wij hopen natuurlijk op jullie komst!

 

 

Mediatoren 

Daltonschool de Evenaar streeft naar een klimaat waarin verantwoordelijkheid van kinderen en samenwerken centraal staat. We willen dat kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan. Ook het oplossen van conflicten valt daaronder. Daarom gaan we weer van start gaan met het opleiden van leerlingen uit groep 7 tot leerlingmediatoren. Deze leerlingen gaan andere kinderen helpen bij het oplossen van een conflict, ontstaan tijdens de pauze, als ze daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat mediatie veilig en succesvol verloopt. In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid. De groepen 7 hebben er zin in; binnenkort dus weer mediatoren op het plein! SOVA

de Preventieve Sociale vaardigheidstraining wordt voor de vakantie afgerond. De afgelopen periode hebben twee groepen leerlingen hard gewerkt aan assertief en positief opkomen voor zichzelf. Ze zijn bezig geweest met aansluiten bij spel, emoties bij zichzelf en de ander en buitensluiten tegen gaan. We hebben geleerd om een sterke lichaamshouding aan te nemen en onze stem krachtig te gebruiken. Middels toneeloefeningen hebben we situaties nagespeeld en geoefend. Dit zorgt hopelijk voor een positieve verandering.


Daltonparels

 

In elke Even-aardigheden verschijnen daltonparels. In deze parels wordt beschreven waar we met de klas trots op zijn en waarom. Deze parels hebben te maken met de vijf kernwaarden waarop de Nederlandse daltonidentiteit gebaseerd is. In de komende Even-aardigheden zullen we steeds een kernwaarde uitlichten. 

SAMENWERKING

"The school functions as a social community"

 

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.
Inline image
Bron: Nederlandse Dalton

 

 

Daltonparel Groep 2B

Tijdens het project' Mijn Lichaam' hebben wij van alles geleerd over de organen in ons lijf. Samen hebben we echte lijven geschilderd. Als je goed kijkt, zie je onder onze kleding de hersenen, de longen, het hart, de maag en de darmen zitten. De levensechte lijven hebben we in groepjes geschilderd: wij kunnen goed SAMENWERKEN!

 

Kun jij herkennen welk kind het is?

 

 

Inline image

 

 

Groep 7B 

Samenwerken’

Iedere week werken wij met nieuwe maatjes. Deze maatjes hangen zichtbaar in de klas. Met je maatje maak je bijvoorbeeld samen een taalles.

 

Inline image

 

 

Naast het maatjeswerk, werken we ook nog in groepjes samen. We bouwen dan bijvoorbeld zelf blokkentorens en tekenen van elkaars gebouwde toren de zij- en vooraanzichten.

 

Inline image

 

 

Natuurlijk mogen we ook nog in zelfgekozen samenstellingen samenwerken. We maken dan bijvoorbeeld samen een speelwerk les van rekenen of een stopmotion filmpje bij Blink.

 

Inline image speelwerk

 

Inline image stopmotion

 

 

Er wordt dus volop samengewerkt in de bovenbouw!

Inline image

 

We leren van en met elkaar!


Nieuws van de OV

Carnaval

Morgen vieren we carnaval op De Evenaar. We hebben er heel erg veel zin in en wensen iedereen ontzettend veel plezier! Maak er een leuk feest van!

Inline image

Evenaardag

Op het jaarrooster staat de Evenaardag gepland op vrijdag 8 mei. Omdat de invulling van deze dag gewijzigd is en sterk zal afwijken van wat er eerdere jaren werd gedaan, is deze dag verplaatst naar donderdag 7 mei. Over de inhoud willen we nu nog niets prijsgeven, maar het beloofd een hele mooie dag te worden!

 


Nieuws van buiten

Mad Science

Op maandag 9 maart zal de professor van Mad Science op school zijn voor de promoshow ‘De Wonderen van Beweging’

Wanneer kinderen geïnteresseerd zijn, kunnen zij nu al inschrijven voor een naschoolse cursus van Mad Science. Deze cursus is geschikt voor de groepen 3 t/m 8 en zal plaatsvinden op woensdag om 12.45 uur. 

 • 08-4-2020 
 • 15-4-2020 
 • 06-5-2020 
 • 13-5-2020 
 • 20-5-2020 
 • 03-6-2020 

De inschrijfformulieren neemt onze professor mee als hij/zij de show komt doen. Inschrijven is ook mogelijk via de website: inschrijven Mad-Science 2019-2020 

Inline image

 

ONS Welzijn

Centrum Jeugd & Gezin Maasland en Basisteam Jeugd & Gezin Oss

Voor ouders en verzorgers van Basisschool kinderen is het cursus aanbod vernieuwd.

De volgende inspiratieworkshops voor ouders/verzorgers van kinderen in de basisschool leeftijd staan gepland:

 • 11 & 18 maart 2020 Inspiratieworkshop Communiceren met kinderen
 • 18 maart 2020 Inspiratieworkshop Regels en grenzen
 • 24 maart 2020 Inspiratieworkshop Opvoeden in twee huizen

Informatie & aanmelden kan via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8HhpHwOi7b2XEPFwviQOiRxyiCBBCLPTKmKVYLSrFnt9yJw/viewform?usp=sf_link​

 SNS OSS City Run

Op zondag 5 april gaat de SNS Oss City Run weer van start! Doe mee aan deze leuke Run door maar liefst 10 gebouwen in het centrum van Oss.

Je kunt je inschrijven voor de 5km, 10km, 1km Kidsrun of als team bij de Business Run. Doe mee en schrijf je vóór 18 maart in op runlimited.nl

Inline image

 

Kids Run:  Van Hart tot Hart loop

Het doel van dit nieuwe sportief evenement: verbinden, verbinding in Meierijstad. Verbinding door te bewegen. De ‘van Hart tot Hart loop’ is niet alleen voor kinderen. Door een divers aanbod van activiteiten is het evenement geschikt voor iedereen. Er is keuze uit een estafette loop, hartloop, wanderlen of powerwalken. Door Meierijstad en voor het goede doel: Kids Run Free, een project geïnitieerd door een oud inwoonster van Meierijstad om kinderen meer te laten bewegen.  Meer informatie is te vinden in de bijlage of op www.vanharttothartloop.nl

 

 

Week van de Techniek Oss

Van 6 tot en met 12 juni wordt in Oss de Week van de Techniek georganiseerd, met verschillende activiteiten voor de leerlingen van de basisschool.

 
Op de Techniekdag laten ruim 55 bedrijven en opleidingen op een uitdagende en speelse manier de boeiende wereld van wetenschap en technologie zien, in alle sectoren en op alle niveaus. Hierbij benaderen we vooral de jeugd (t/m 14 jaar) en hun ouders die nog een keuze moeten maken voor een opleiding. Het is de bedoeling deze jongeren enthousiast te maken voor een opleiding en beroep in de bèta en techniek.
Kijk voor meer informatie op www.techniekdag.nl/techniekdag-oss

 

Bezoek de Techniekdag (voor leerlingen van alle leeftijden)
Als spetterende start van de Week van de Techniek wordt op zaterdag 6 juni een grote Techniekdag georganiseerd bij Spierings Mobile Cranes, aan de Merwedestraat 15 in Oss.


 

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GEZELLIGE

CARNAVAL EN EEN BIJZONDER FIJNE VOORJAARSVAKANTIE

Inline image